Dette verktøyet beregner den totale kapasitansverdien for flere kondensatorer i serie eller parallell.

Bytt til kalkulator (serie- og parallellmotstander ➜

Seriekoblet kondensator

C1
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
C10:
Total seriekapasitans
=

Parallellkoblet kondensator

C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
C10:
Total parallellkapasitans
=

Formel for seriekapasitans

Formel for parallellkapasitans

×