Integrerte kretser (IC-er)31 315 Resultater

Om integrerte kretser (ICer)


Integrerte kretser kombinerer et stort antall transistorer og andre elementære elektroniske komponenter i miniatyrisert form til en enkelt fysisk enhet, som er designet for et spesifikt formål eller funksjon og preget av dens ytelse av denne funksjonen i stedet for av oppførselen til dens komponentdeler. Eksempler inkluderermikrokontrollere , batterimonitorer og ladekontrollere,analog til digital omformere, operasjonsforsterkere, logiske porter, spenningsregulatorer, portdrivere, motorkontrollere og andre.