Sensorer, omformere

13 815 Resultater

Om sensorer, svingere


Sensor- og transduserprodukter letter måling eller deteksjon av fysiske prosesser og fenomener, ofte men ikke alltid ved å transformere dem til et elektrisk signal av et eller annet format. Blant annet er produkter tilgjengelig formåling av farge , væskenivå eller strømning,gasskonsentrasjon , bildedeteksjon, magnetfelt, lineær akselerasjon eller rotasjon, vibrasjon, lysintensitet, objekttilstedeværelse, avstand, temperatur, mekanisk belastning og andre.