Kretsbeskyttelse1 616 Resultater

Kretsbeskyttelse


Kretsbeskyttelsesenheter inkluderer produkter som brukes til å beskytte elektriske kretser mot skader forårsaket av farer som statisk utladning (som transient spenningsdempingsdioder oggassutladningsrør ) samt produkter utviklet for å redusere risikoen for brann forårsaket av elektrisk overbelastning eller kretssvikt, som f.ekssikringer ogautomatsikringer (sikringsbrytere) . Tilhørende tilbehør som er konstruert for bruk med slike produkter, er også inkludert, for eksempel sikringsholdere, sikringsuttrekkere og sokler for automatsikringer (sikringsbrytere).

Bilde av skjemasymbol for automatsikring Bilde av skjemasymbol for sikring Bilde av skjemasymbol for TVS-diode Bilde av skjemasymbol for varistor