Induktorer, spoler, drosler8 452 Resultater

Om induktorer, spoler, drosler


Induktorer, spoler og drosler er forskjellige navn som brukes for å referere til produkter som lagrer energi i form av et magnetfelt. De aller fleste produktene i denne kategorien er enkle enheter med fast verdi, men justerbare typer, produkter for trådløs strømoverføring og magnetisk koblede induktormatriser er også inkludert. Merk at de koblede induktorenhetene som finnes i denne produktfamilien, er karakterisert ved å ha flere identiske viklinger som deler en felles magnetisk kjerne; lignende produkter med ikke-identiske viklinger beskrives oftere som transformatorer og kategoriseres som slike.

Bilde av skjematisk symbol for luftkjerneinduktor Bilde av skjematisk symbol for jernkjerneinduktor Bilde av skjematisk symbol for variabel luftkjerneinduktor