Grensesnitt

49 814 Resultater
Utvalgte produsenter
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Microchip color logo
Image of onsemi logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of NXP Semiconductor Logo

Om grensesnittet


Komponenter med forskjellige grensesnitt brukes til å koble sammen forskjellige signaler eller dataoverføring. I denne kategorien inngår analoge brytere, multipleksere, demultipleksere, CODEC-er, styringer for kommunikasjonsprotokoller, direkte digital syntese (DDS-er), drivere, mottakere, transceivere, kodere (enkodere), dekodere, filtre, I/O-utvidere, modemer, moduler, sensorer og detektorer, kapasitiv berøring, serialisatorer, deserialisatorer, signalbuffere, gjentakere, splittere, signalterminatorer, telekom, universell asynkron mottaker/sender (UART-er), taleopptak og avspilling, og forskjellige tavler og spesialiserte produkter.