Frittstående (diskrete) halvlederprodukter

6 375 Resultater

Om diskrete halvlederprodukter


Diskrete halvlederprodukter inkluderer individuelle transistorer, dioder og tyristorer, så vel som små matriser av slike som består av to, tre, fire eller et annet lite antall lignende enheter i en enkelt kapsling. Den vanligste og mest kjente er felteffekttransistorer MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor). De brukes ofte til å konstruere kretser med betydelig spenning eller strømspenning, eller til å realisere svært grunnleggende kretsfunksjoner.