Transistorer

30 Resultater

Transistorer


Transistorer er diskrete halvlederenheter som brukes til å bryte/veksle eller forsterke elektriske signaler. De ulike typene transistorer innbefatter bipolare transistorer (BJT), RF-transistorer, forspente bipolare-transistorer (BJT), FET-er, MOSEFET-er, IGBT-er, JFET-er, programmerbare transistorer med flere.