Lydprodukter (audioprodukter)

9 320 Resultater
Utvalgte produsenter
Image of CUI Devices Logo
Image of PUI Audio, Inc. logo
Image of Mallory Sonalert Products Logo
Image of Soberton, Inc. logo
Image of VISATON color logo
Image of Knowles logo

Lydprodukter (audioprodukter)


Kategorien for lydprodukter (audioprodukter) omfatter ulike typer elektroakustiske transdusere – enheter som omgjør lydenergi til et elektrisk signal og omvendt. De er gruppert i henhold til sin grunnleggende funksjon, for eksempel å endre lyd til et elektrisk signal (mikrofoner), et elektrisk signal til lyd (høyttalere) eller en elektrisk strømkilde til en form for støy (summere, sirener). Også inkludert er relatert tilbehør for slike produkter, for eksempel pakninger og monteringsutstyr.

Bilde av skjemasymbol for høyttaler Bilde av skjemasymbol for mikrofon