Strømforsyning for kortmontering

97 Resultater

Om strømforsyninger – for kortmontering


Kortmonterte strømforsyninger er enheter som brukes til å omforme (konvertere) elektrisk strøm fra en eller annen kilde til et format som er egnet for å drive ønsket belastning, for eksempel DC-DC-omformere. Disse strømforsyningene er konstruert for å være fysisk og mekanisk tilkoblet innen en enhet ved å være festet til et trykt kretskort. Ytterligere forskjeller innenfor kategorien blir gjort i henhold til den generelle karakteren av omformingen som blir utført.