RF og trådløs

1 274 Resultater

Om RF/IF og RFID


Radio Frequency and Intermediate Frequency (RF/IF) produkter brukes til trådløs overføring av informasjon ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Radio Frequency Identification (RFID) er en spesifikk undergruppe av generelle RF-applikasjoner, karakterisert ved bruk av små, rimelige enheter kjent som "tagger" som er i stand til å inneholde en begrenset mengde informasjon, som kan hentes trådløst (og i noen tilfeller modifiseres) ved bruk av en spesialisert enhet kjent som en "leser" og som vanligvis brukes til objekt- eller materialsporing, inventar og lignende formål. Produkter som finnes innenfor denne kategorien kan variere fraferdige enheter for sluttbruk, til produkter og materialer på komponentnivå som slike ferdigvarer er satt sammen av.