Overspenningsdempere (transientdempere) (TVS)

1 141 Resultater
Overspenningsdempere (transientdempere) (TVS) Kategorier

Om overspenningsdempere (transientdempere) – TVS-er


TVS-er eller transientspenningsdempere er enheter som er utformet for å begrense eller forhindre midlertidige overspenninger eller spisser innenfor et bestemt spenningsnivå. Typer som inngår her, er tyristorer, TVS-dioder og varistorer/MOV-er (Metal Oxide Varistors).