Industriell automatisering og styringer

1 326 Resultater

Om industriell automasjon og kontroller


Det industrielle automatisering og kontroll produktkategorien omfatter et bredt utvalg av produkter som brukes til industriell maskin- og prosesskontroll, overvåking og operatørgrensesnittapplikasjoner . De har vanligvis et høyere nivå av integrering enn lignende produkter på komponentnivå og er designet for å kunne brukes som funksjonelle byggeklosser uten ytterligere produksjonstrinn, for eksempel montering på et trykt kretskort.