Isolatorer1 720 Resultater

Om isolatorer


Isolatorprodukter brukes der det er nødvendig å sende informasjon, styresignaler eller signaler for gate-driving mellom deler av et system som ikke må ha en direkte elektrisk forbindelse med hverandre, enten av funksjonelle eller sikkerhetsrelaterte årsaker. Innenfor denne kategorien er enhetene videre organisert i henhold til karakteren av utgangstrinnene; noen enhetsutganger oppfører seg som transistor, andre som logiske porter, fotoelektriske celler (fotovoltaiske solceller), tyristorer eller fotoresistorer.

Bilde av skjemasymbol for optoisolator Bilde av skjemasymbol for Photo Darlington-isolator