Kondensatorer

42 573 Resultater

Om kondensatorer


Kondensatorprodukter, også kjent som "kondensatorer", er generelt navngitt og organisert i referanse til det dielektriske materialet som er innlemmet i, som f.eks. Elektrolytisk aluminium & Keramikk for å nevne noen. Sammen med variasjoner i konstruksjonsmetoder har valget av dielektrisk materiale sterk innflytelse på en gitt enhets relative kostnad, størrelse, parametriske stabilitet og egnethet for en bestemt applikasjon.