Strømforsyning for kortmontering1 934 Resultater

Om strømforsyninger – for kortmontering


Kortmonterte strømforsyninger er enheter som brukes til å omforme (konvertere) elektrisk strøm fra en eller annen kilde til et format som er egnet for å drive en ønsket last, for eksempel DC-DC-omformere, (likestrøm-likestrøm-omformere). Disse strømforsyningene er konstruerte for å være fysisk og mekanisk tilkoblet innen en enhet ved å være festet til et trykt kretskort. Ytterligere forskjeller innenfor kategorien blir gjort i henhold til den generelle karakteren av omformingen som blir utført.