Koaksialkontakter (RF)

76 Resultater

Om koaksialkontakter (RF)


Produkter i koaksialkontaktfamilien er sammenkoblingsinnretninger som brukes med kabelmaterialer bestående av en sentral leder omgitt av isolasjonsmateriale og en ytre leder med rundt tverrsnitt, konstruert for å opprettholde en jevn karakteristisk impedans over lengden på materialet, så den tjener som en passende overføringslinje for høyfrekvente signaler.