Test og måling2 357 Resultater

Test og måling


Test- og måleprodukter omfatter instrumenter, prober og relaterte innretninger som brukes til å foreta målinger av elektriske og miljømessige mengder for utviklings-, diagnose-, kvalitetskontroll- eller overvåkingsformål. Eksempler inkluderer oscilloskoper, multimetre, testbenk-strømforsyninger, termoelementsonder, alligator- og banan-testledninger, samt funksjonsgeneratorer, sammen med barometre, dataloggere, lydnivåmålere, termokameraer og andre.