Krystaller, oscillatorer1 293 Resultater

Krystaller, oscillatorer, resonatorer


Krystall-, oscillator- og resonatorprodukter er enheter som brukes som kilder eller referanser for frekvensgenerering og tidsmåling. Basert i de fleste tilfeller på den fysiske vibrasjonen til en eller annen mekanisk konstruksjon som vibrerer med en kjent frekvens, klassifiseres de videre på linje med deres spesifikke implementering og i hvilken grad ytterligere støttefunksjoner er innlemmet, slik at det er enkelt å bruke eller høyere oppnåelige presisjonsgrader og/eller nøyaktighet.

Bilde av skjemasymbol for krystall