Denne kalkulatoren konverterer kapasitansverdier mellom enhetene pF, nF, µF og F. Konverteringstabellen for kondensatorkoder lar deg finne kapasitans ved å slå opp koden. De to første sifrene er verdier i pikofarad, mens det tredje er multiplikatoren. Hvis ingen multiplikator er gitt, er resultatet kapasitans i pF.

×