Denne batterilevetidskalkulatoren estimerer hvor lenge et batteri vil vare basert på batterikapasiteten og gjennomsnittsstrømmen en last trekker fra batteriet. Batterikapasiteten måles vanligvis i amperetimer (Ah) eller milliamperetimer (mAh), wattime (Wh) brukes av og til.

Du kan konvertere wattimer til amperetimer ved å dividere med batteriets nominelle spenning (V) som følger: Ah = Wh / V

+ mer

Batterilevetid

Batterikapasitet
Enhetsforbruk
Formel for batterilevetid

Batterilevetid = Batterikapasitet i mAh / Laststrøm i mAh

Estimerte timer
=

* Dette er en estimert resultat basert på ideelle forhold.