Konvertering av temperatur

Dette verktøyet beregner ekvivalente temperaturverdier over flere ofte brukte temperaturskalaer. Kelvin- og rankineskalaene er absolutte versjoner av henholdsvis Celsius- og Fahrenheit-skalaene, noe som betyr at nullpunktene på disse skalaene reflekterer en teoretisk minimumstemperatur. I kontrast var nullpunktene på Celsius- og Fahrenheit-skalaene opprinnelig basert på observerbare fysiske fenomener, som for eksempel frysepunktet for vann.

Celsius:
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K
Rankine:
°R
* Temperaturkonvertering beregner temperaturen på absolutt null eller over.
Absolutt null
Celsius -273,15 °C
Fahrenheit -459.67 °F
Kelvin 0 K
Rankine 0 °R

Formler for konvertering av temperaturskalaer

Konvertering Celsius til Til Fahrenheit

Konvertering Celsius til Kelvin

Konvertering Celsius til Rankine

Konvertering Celsius til Fahrenheit

Konvertering Fahrenheit til Kelvin

Konvertering Fahrenheit til Rankine

Celsius

100 0
0 °C
°C
=

Fahrenheit

100 0
0 °F
°F

Kelvin

100 0
0 K
K
=

Rankine

100 0
0 °R
°R