Strømforsyninger - eksterne/interne (ikke-kort)113 141 Resultater

Utvalgte produsenter
Image of Mean Well logo
Image of Acopian Logo
Image of CUI Inc Logo
Image of TDK-Lambda color logo
Image of XP Power color logo
Image of EXCELSYS Logo

Om strømforsyninger - eksterne/interne (frittstående)


Uttrykket «strømforsyning» refererer til en innretning som omdanner eller tilpasser elektrisk energi hentet fra en kilde til en form som kan brukes av en annen innretning. Et vanlig eksempel er konvertering av vekselstrøm til lavspent likestrøm for bruk med elektroniske innretninger. «Frittstående» typer er konstruert for å festes i en sluttenhet ved en annen metode enn direkte festing til et trykt kretskort (PCB). De er videre klassifisert i henhold til viktige kjennetegn, for eksempel hvilken type elektrisk tilpasning som er utført, fysisk formfaktor eller en bestemt utrustning eller et bestemt formål som et produkt er konstruert for. For å utforske flere banebrytende kraftprodukter, seStrømløsninger og teknologier (Power Solutions and Technologies).