NOK | EUR | USD

Dette verktøyet beregner produktet av motstand og kapasitansverdier, kjent som RC-tidskonstanten (RC time constant) Dette tallet – som forekommer i ligningen som beskriver lading eller utladning av en kapasitans gjennom en motstand – representerer tiden som kreves for spenningen over kondensatoren å nå omtrent 63% av dens endelige verdi etter at en spenningsendring er påført kretsen. Den totale energien som er lagret i en kondensator som er ladet til en spesifisert spenning, beregnes også.

+Mer

Spenning (V)
Kapasitans (C)
Belastningsmotstand (R)

Utgang

Tidskonstant
= s
Joule
= J

Formel