Transformatorer15 140 Resultater

Utvalgte produsenter
Image of Hammond Logo
Image of Pulse Electronics logo
Image of Würth Elektronik color logo
Image of Triad Logo
Image of Signal Transformer logo
Image of SolaHD logo

Transformatorer


Transformatorprodukter er matriser av magnetisk koblede induktorer der egenskapene til de enkelte induktorene i matrisen vanligvis ikke er ensartede. Noen typer av transformatortyper er lyd- (audio), strøm-, puls-, isolasjonstransformator med flere. De brukes til ett eller begge av to formål: Omforming av vekselstrøm eller signaler mellom vesentlig forskjellige spenningsnivåer, eller overføring av den samme over isolasjonsbarrieren mellom to galvanisk isolerte kretser.

Bilde av skjemasymbol for transformator som hever spenningen (Step Up Transformer) Bilde av skjemasymbol for transformator som senker spenningen (Step Down Transformer) Bilde av det skjemasymbol for midtuttak (Center Tap)