Test og måling

17 294 Resultater
Utvalgte produsenter
ni_color
Image of Pomona Electronics logo
Image of Cal Test Electronics logo
Image of Mueller Electric Logo
Image of PCE Instruments' Logo
Image of FLIR Extech Logo

Test og måling


Test- og måleprodukter omfatter instrumenter, prober og relaterte innretninger som brukes til å foreta målinger av elektriske og miljømessige mengder for utviklings-, diagnose-, kvalitetskontroll- eller overvåkingsformål. Eksempler inkluderer oscilloskoper, multimetre, testbenk-strømforsyninger, termoelementsonder, alligator- og banan-testledninger, samt funksjonsgeneratorer, sammen med barometre, dataloggere, lydnivåmålere, termokameraer og andre.