Integrerte kretser (IC-er)

645 966 Resultater
Utvalgte produsenter
Image of Texas Instruments color logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Microchip color logo
Image of onsemi logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of Torex Logo

Om integrerte kretser (ICer)


Integrerte kretser kombinerer et stort antall transistorer og andre elementære elektroniske komponenter i miniatyrisert form til en enkelt fysisk enhet, som er designet for et spesifikt formål eller funksjon og preget av dens ytelse av denne funksjonen i stedet for av oppførselen til dens komponentdeler. Eksempler inkluderermikrokontrollere , batterimonitorer og ladekontrollere,analog til digital omformere, operasjonsforsterkere, logiske porter, spenningsregulatorer, portdrivere, motorkontrollere og andre.