Sensorer, omformere938 Resultater

Om sensorer, transdusere


Sensor- og transduserprodukter gjør det lettere å måle eller detektere fysiske prosesser og fenomener. Ofte, men ikke alltid, gjøres dette ved å omforme dem til et elektrisk signal av et eller annet format. Blant annet er produkter tilgjengelige for måling av farge, væskenivå eller strømning (gjennomstrømning), gasskonsentrasjon, bildedeteksjon, magnetfelt, lineær akselerasjon eller rotasjon, vibrasjon, lysintensitet, objekttilstedeværelse, avstand, temperatur, mekanisk belastning med mer.

Bilde av skjemasymbol for termokjede – termoelementer i serie (thermopile) Bilde av skjemasymbol for termoelement (thermocouple) Bilde av skjemasymbol for roterende koder (enkoder)