RF og trådløs420 Resultater

Om RF/IF og RFID


Radiofrekvens- og mellomfrekvensprodukter (Radio Frequency og Intermediate Frequency – RF/IF) brukes i trådløs overføring av informasjon ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) er en spesifikk undergruppe av generelle RF-utrustninger, karakterisert ved bruk av små, rimelige enheter kjent som "merker (tags)" som kan inneholde en begrenset mengde informasjon som kan hentes trådløst (og i noen tilfeller endres) ved hjelp av en spesialisert enhet kjent som en «leser» og som vanligvis brukes til objekt- eller materialsporing, lagerbeholdning og lignende formål. Produkter som finnes innenfor denne kategorien kan variere fra ferdige enheter for sluttbrukere, til produkter og materialer på komponentnivå som benyttes til å sette sammen slike ferdigproduserte varer.

Bilde av skjemasymbol for RF-splitter Bilde av skjemasymbol for attenuator (demper) Bilde av skjemasymbol for retningskopler Bilde av skjemasymbol for antenne