Motstander355 Resultater

Om motstander


Produkter i denne kategorien omfatter motstander faste verdier (ikke-justerbare) og tilhørende monteringstilbehør, organisert i henhold til deres fysiske formfaktor eller metoden de er fysisk og elektrisk forbundet med i et sluttprodukt. Justerbare eller variable motstander (også kjent som potensiometre eller reostater) finnes separat, i en egen kategori.