Releer308 Resultater

Om releer


Reléer og kontaktorer er innretninger som brukes til å bryte eller avbryte strømmen av elektrisk strøm i én eller flere kretser ved hjelp av et kontrollsignal som er galvanisk isolert fra kretsen(e) som styres, med forskjellige undergrupper avgrenset langs linjene for innretningskonstruksjon eller tiltenkt bruk. Tradisjonelt, og fortsatt, basert på bruken av en elektromagnet for å åpne eller lukke et sett med mekaniske bryterkontakter, er nyere innretninger som bruker faststoff (solid-state)-teknologi også allment tilgjengelige, og begge typene har egenskaper for å anbefale dem under forskjellige bruksforhold.