Lineær

587 Resultater

Om Lineare komponenter


Lineære kretser og komponentparametere forblir uendret med hensyn til spennings- og strømnivåer. I denne kategorien inngår forsterkere, operasjonsforsterkere (op-amp-er), videoforsterkere og moduler, analoge multiplikatorer, delere, komparatorer, videoprosessering med mer.