Krympere, applikatorer, presser

50 261 Resultater

Krympere, applikatorer, presser


Krympere, applikatorer og presser er enheter som brukes til å koble ledninger til kontakter ved å komprimere krympedelen på kontakten. Disse enhetene kan inneholde et hode eller en pressform som er utformet spesielt for ledningstykkelsen og kontakt-/terminaltypen som brukes. Verktøytypene er applikator, bordpresse, krymper, håndkrymper, håndpresse, håndverktøy og pumpeenhet.Verktøyets aktiveringsmetoder er AC-drevet (vekselstrøm), automatisert, batteridrevet, hydraulisk, manuell eller pneumatisk.