Grensesnitt

2 187 Resultater

Om grensesnittet


Komponenter med forskjellige grensesnitt brukes til å koble sammen forskjellige signaler eller dataoverføring. I denne kategorien inngår analoge brytere, multipleksere, demultipleksere, CODEC-er, styringer for kommunikasjonsprotokoller, direkte digital syntese (DDS-er), drivere, mottakere, transceivere, kodere (enkodere), dekodere, filtre, I/O-utvidere, modemer, moduler, sensorer og detektorer, kapasitiv berøring, serialisatorer, deserialisatorer, signalbuffere, gjentakere, splittere, signalterminatorer, telekom, universell asynkron mottaker/sender (UART-er), taleopptak og avspilling, og forskjellige tavler og spesialiserte produkter.