Filtre2 354 Resultater

Filtre


Filterproduktkategorien inkluderer et bredt utvalg av enheter og materialer som brukes for separasjon, demping eller valg av elektriske og magnetiske signaler basert på frekvens. Produkter utviklet for bruk i et bredt spekter av sammenhenger, dette inkluderer eksempelvis CM-drosler og EMI/RFI-filtre. Spenner fra strømledninger som fører kiloampere av likestrøm (DC) til radiomottakere som detekterer mikrovoltnivå-signaler ved frekvenser på titalls gigahertz.

Bilde av skjemasymbol for høypassfilter Bilde av skjemasymbol for båndpassfilter Bilde av skjematisk symbol lavpassfilter